Amniyotik Band Sendromu Nedir?

Paylaş:

amniyotik bant

Amniyotik bant, bebeğinizin içinde yüzdüğü amniyon sıvısı ile dolu olan amniyon zarının katlanması sonucu oluşur. Bu katlanma neticesinde ip ya da perde gibi bir yapı meydana gelir.

Hamileliklerin ortalama olarak 1200 de 1’inde bu sorun görülmektedir. Bu band kimi zaman bebek için farklı ve ciddi sorunlara sebep olabilir. Ancak genellikle herhangi bir sorun teşkil etmez ve bebek normal bir şekilde dünyaya gelir.

Amniyotik bant sendromu şu isimlerle de anılmaktadır:

 • Adam kompleksi
 • Amniyotik deformite,
 • Adhezyon,
 • Mutilasyon,
 • Amniyotik band sekansı,
 • Amniyotic distuption complex,
 • Konjenital amputasyon,
 • Konjenital kontrakte band,
 • Transvers terminal defekt

Amniyotik band sorunu olan gebeliklerde bebek herhangi bir sorunu olmadan dünyaya gelebilir. Ancak bu sendroma sahip olan bazı bebeklerde, kol ve bacaklar amniyotik banda takılır. Bu sebeple de kan dolaşımında çeşitli bozulmalar meydana gelebilir. Uzuvlarda ödemler oluşabilir. Hatta kimi zaman uzuvlarda kısalma ya da şekil bozukluğu da meydana gelebilir.

Tedavisi yoktur. Ancak bebek anne karnında iken bantların kesilmesi denenen bir yöntemdir. Fakat pratik olarak uygulamaya girmemiştir.
Amniyotik band sendromu nadir şekilde ortaya çıkan bir sorundur.

Nadir olarak görülse de, bu sendroma sahip olan bebeklerden bazıları ciddi sorunlarla dünyaya gelebilir. Band, fetal dokuları sarabilir. Bu dokuları sıkar. Bu sebeple sıkılan alanın aşağısına oksijen ve kan dolaşımı gitmemeye başlar. Bundan dolayı da hareket kabiliyetinde azalma meydana gelir.

Misal olarak şayet band, bebeğin bir dirseğinde dolanmış durumdaysa, dolanmanın derecesine göre kolun aşağı tarafı büyümeyebilir. Bu sebeple de deformite meydana gelebilir.

Şayet meydana gelen dolanma, bebeğin boynundaysa, ciddi sorunlar meydana gelebilir. Gebelik kaybedilebilir.

Bunun dışında hafif şekilde görülen sendromlar da vardır. Örnek olarak; parmaklarda yapışıklık meydana gelebilir. Ancak bu yapışıklıklar doğum yaptıktan sonra düzeltilebilir.

amniyotik bant 1

Kısacası, sorun bandın nerede olduğuna ve hangi derecede sıkı olduğuna göre değişmektedir. Sebebi tam olarak açıklanabilen bir sorun değildir. Fakat üzerinde en çok durulan görüş, hamileliğin çok erken evrelerinde amniyon zarının herhangi bir sebeple yırtılması ve serbest biçimde salınan parçaların fetal bölümlerı sarmalayıp sıkıştırması olarak ifade edilir.Bu yırtılma ardından amniyon zarı kendine kendine yenilenir. Fakat gebeliğe bağlı olan bölümler aynı şekilde kalmaktadır.

Bu sendroma sebep olabilecek herhangi bir risk mevcut değildir. Genetik etkenlerin de söz konusu olduğu düşünülmemektedir. Kullanılan bazı teratojen ilaçların bu soruna sebep olabileceğine dair düşünceler mevcuttur.

Amniyotik band sendromu aynı annenin her gebeliğinde tekrarlanabilecek bir durum değildir. Bir bebeğinde bu sorun olan annenin diğer çocuklarında böyle bir sorun olması şart değildir.

Amniyotik band sendromunda teşhis için ultrasonografik araştırma sırasında duvardan başlayıp kesenin içinde ilerleyen ve gebelikte sona eren band biçiminde maddelerin görüntülenmesi ile konulmaktadır. Bunun dışında etkilenen bölümün alt seviyelerindeki organ deformiteleri araştırma sırasında tespit edilebilir.

Bunun dışında teşhis için band gibi görüntülenen amniyon zarı katlantılarına özellikle dikkat etmek gerekmektedir.

Tedavisi için uygulanabilecek kesin bir tedavi yöntemi yoktur. Şayet sendrom çok şiddetli ise gebeliğin sonlandırılması söz konusu olabilir.

Bazı durumlarda amniyotik band gibi duran ancak amniyotik band sendromu olmayan durumlar mevcuttur. Bunlar için kesin tanı ayrıntılı ultrasonda konulabilir.

Bant gibi görüntülenen ama bant olmayan diğer sorunlar:

 • Rahim içi yapışıklık
 • Ölmüş ikiz mevcudiyeti
 • Plasenta sirkümvallata
 • Koryoamniotik seperasyon (ayrılma)
 • Rahim içinde perde olması (septat uterus)
Paylaş:
Siz Yorumlayın Doktorumuz Cevaplasın
Benzer Yazılar