Başarısız Tüp Bebek Tedavisinde ERA Testi

Paylaş:

????????????????????

1 ) ERA testi nedir?

Endometrial Receptivity Assay yani ERA testi, son zamanlarda sebebi bir türlü belirlenemeyen kısırlık uygulamalarında, hastalara büyük umutlar veren bir testtir.

ERA testi ile beraber, rahmin içerisinden bir parça alınarak toplam 238 genin incelenmesi sağlanır. Rahmin embriyo transferi için müsait olup olmadığı, yüksek bir doğruluk ile tespit edilir. Yinelenen implantasyon başarısızlığı bulunan, yani daha önceden yaptırılmış olan 3 tüp bebek denemesinden toplamda en az 4 tane kaliteli olarak kabul edilen embriyonun transfer edilmiş olmasına rağmen, hamile olamayan kadınlara uygulanabilmektedir.

ERA testinin yapılması düşünülen çiftlerden, tüp bebek yöntemi ile sağlanacak olan kaliteli 3. gün veya 5. gün blastokist dönemi embriyolar, anne adayının rahimine transfer edilmeden, dondurulması sağlanır. Bundan en az 2 ay sonra, rahmin kalınlaştırılması amacı ile tedavi sonrası özel bir alet yardımıyla dokunun biyopsisi yapılır. Dokular özel bir tüpün içerisine alınarak, genetik merkeze gönderilir. Anne adayının rahminin, embriyonun tutunabilmesi için uygun olan günlerin tespit edilmesi sağlanır. Rahimin belirlenen günler içerisinde embriyonun nakline uygun olması halinde, bir sonraki adet döneminde embriyo çözme ve nakil etme tedavisinin yapılması hedeflenir.

2 ) ERA testi ile başarısızlık nasıl başarıya dönüştürülür?

Tekrarlayan embriyo başarısızlığında, rahim ile alakalı olan problemlerden biri, embriyo transfer edildiği zaman rahimin embriyoyu kabul edebileceği uygun zamanın içerisinde olmamasıdır. Yani ERA Testi; endometriumun ne zaman embriyoyu kabul edileceğini belirlemeye yarayan, oldukça faydalı bir testtir. Gerçekleştirilen araştırmaların neticesine bakıldığı zaman, tekrarlayan başarısızlık yaşayan çiftlerin yaklaşık % 27 ile % 30 unda, başarı sağlanmıştır. Bu oran ise, fazlası ile yüz güldürücü bir rakamdır.

?????????????????????

3 ) ERA testi nasıl uygulanır?

ERA testinde tedavi görecek olan hastanın, rahim içi zarından alınan doku, genetik olarak inceleme altına alınır. Testin uygulanması planlanan hastalardan, doğal adet döngüsü içerisinde veya hormon ile uyarılmış bir tedavi dönemi içerisinde belirlenen bir günde rahim dokusundan küçük bir doku örneği alınır. Bu alınacak olan parça, ameliyathane ortamında ve hastanın konforu açısından hafif sakinleştirici yardımı ile gerçekleştirilir.

Alınan doku örneği, ileri moleküler ve genetik tanı yöntemleri sayesinde analiz edilir.  Bu analiz esnasında, embriyonun tutunmasında önemli rol oynayan 200’ün üzerinde genin durumu incelenir. Ortalama olarak 15 gün içerisinde, ölçüm sonuçları değerlendirilerek, örnek alınan hastanın rahim dokusunun embriyoyu kabul edebilme potansiyeli ile kabul edeceği günün belirlenmesi sağlanır. Netice itibari ile dokunun embriyonun tutunmasına uygun olup olmadığı saptanır. Embriyo transfer günü, bu sonuçların neticesine göre yeniden düzenlenir.

4 ) Peki ERA testi kimlere uygulanır?

Yinelenen implantasyon başarısızlığı bulunan, yani geçmiş 3 tüp bebek denemesinden toplamda minimum 4 adet kaliteli embriyo transfer edilmiş olmasına rağmen, hamile olamayan kadınlara uygulanabilmektedir.

Hastalarımızın rahim kalınlığı 6mm’den daha fazla olmalı ve rahimde tutunmayı etkileyecek opere edilmemiş hidrosalpinks, sub-mukosal miyom veya polip ve atrofik endometrium (rahim) gibi sorunların bulunmaması gerekir.

Hastalarmızın normal yumurtalık rezervi, (FSH< 8mlIU/ml) olmalıdır.

ERA testi uygulanmadan önce, çiftlerin karyotiplemesinin yapılması gerekmektedir. Aynı zamanda embriyonun rahime tutunmasına etki edecek olan lupus antikoagulan Ab, homosistein, faktör V leiden mutasyonu, protein C aktivasyonu, MTHFR enzim mutasyonu gibi testlerin de yapılması önemlidir.

era testi 2

5 ) ERA testi tüp bebek tedavisinde neleri değiştirecek?

ERA testi tüp bebek tedavilerinde, daha çok iyi kalitede olan embriyonun sağlanmasına sağmen, hamilelik elde edilemeyen ve bu başarısızlığın altında yatan sebebin açıklanamadığı hastalar için, yeni bir umut ışığı yaratmaktadır.

Testin uygulanması yaygınlaştıkça da, elde edilecek neticelere bakılarak, yakın bir zaman içerisinde bütün tedavilerde taze transferlerden vazgeçilerek, ERA testi sonrası dondurulup çözülmüş embriyo transferleri gerçekleştirmek mümkün olabilecek.

Dondurulmuş çözülmüş embriyo transferi uygulamaları ile klinikte artan bir başarı oranı gözlemlenmektedir. Bu yeni test ile bu oranları daha da arttırmak mümkün olacaktır.

6 ) ERA testi tüp bebek tedavisine nasıl bir fayda sağlayacaktır?

Şüphesiz ERA testinin tüp bebek tedavisine sağlayacağı en büyük fayda, yukarıda bahsettiğimiz gibi doğru tanının konulmasıdır. ERA testi öncesinde gebelik oluşmamasında en büyük etkenin embriyo olması bilinir, başarısızlıkların tek sorumlusu embriyo olarak kabul edilirdi. Son yıllarda tüp bebek tedavisinde yapılan araştırmalar neticesinde rahim iç yapısının da gebelik oluşturmada oldukça büyük etkisi olduğu saptanmış, ERA testi sayesinde bu durumun neden kaynaklandığının belirlenmesi mümkün olmuştur.

Paylaş:
Siz Yorumlayın Doktorumuz Cevaplasın
Benzer Yazılar