Çikolata Kisti Tekrarlar mı?

Paylaş:

endo13

Üreme hormonlarının fonksiyonlarını gerçekleştirmesini olumsuz yönde etkileyen regl dönemlerinde şiddetli ağrıların yaşanmasına ve hastaların günlük hayatta birçok soruna maruz kalmasına neden olan çikolata kistleri bazı nedenlere bağlı olarak tedaviden sonra tekrarlayabilmektedir. Rahmin iç tabakasında yer alan Endometrium hücrelerinin yumurtalıklara veya başka bir bölgeye yerleşmesi ile oluşumuna zemin hazırlanan kistlerin tedavileri farklı yöntemler uygulanarak yapılabilmektedir.

Özellikle kısırlık sorunu ile karşı karşıya kalmamak adına kistler mutlaka tedavi altına alınmalıdır. endometriozis hastalığının evrelerine göre tedavi yöntemleri değişkenlik gösterir ve hastanın mevcut durumu göz önünde bulundurularak tedavi yöntemi belirlenir.  Olağan dışı olarak Endometrium hücrelerinin yerleştiği bölgelerde çeşitli lezyonlara rastlanmaktadır. Bu lezyonların yapısına, boyutuna, mevcut konumuna ve dokularda meydana gelen yapışıklık oranına göre hastalığın evreleri belirlenir. Hastalığın ilk evreleri olarak tabir edilen 1. ve 2. evrede uygulanan tedavi yöntemleri ile genelde başarı kaydedilmekte ve hastalığın yeniden tekrarlama oranı minimize edilmektedir.   Ancak endometriozis hastalığının ileri evreleri olarak tanımlanan 3. ve 4. evrelerde uygulanan tedavi yöntemlerinin başarılı ve doğru bir şekilde uygulanmaması durumunda hastalığın yeniden tekrarlama oranı oldukça yüksektir.

Ameliyat Olunduktan Sonra Çikolata Kisti Tekrarlar Mı?

Oluşan kistlerin çaplarına ve ebatlarına göre farklı tedavi yöntemleri uygulanabilmektedir. Kistlerin çapları 3 cm altında ise kistlerin tedavi edilebilmesi adına ilaç tedavisi yeterli olmaktadır. Daha büyük çaptaki çikolata kistlerinin tedavi edilebilmesi için uygulana cerrahi tedavi yöntemleri kapalı ameliyat (laparoskopi) ve açık ameliyat (laparotomi) yöntemleridir.

  • Kapalı Ameliyat (Laparoskopi); açık ameliyatlara oranla daha çabuk ve kolay yapılabilen cerrahi bir operasyondur. Ameliyat sonra iyileşme açık ameliyata oranla daha çabuk kaydedileceğinden dolayı hastalar günlük hayatlarına daha çabuk ve daha kısa sürede dönüş yapabilmektedir. Kesiklerin çapları oldukça küçük olduğundan dolayı ağrı ve acı minimal oranda yaşanmaktadır. Kapalı ameliyatın açık ameliyata oranla daha fazla avantajı bulunmasından dolayı cerrahi tedavi adına daha çok laparoskopi yöntemi tercih edilmektedir.
  • Açık Ameliyat (Laparotomi); kapalı ameliyat yöntemine oranla daha az tercih edilse de bazı durumlarda açık ameliyatın uygulanması zorunlu hale gelebilir. Özellikle yapışık doku oranının çok fazla olması durumunda dokulardaki yapışıklığı sağlıklı bir şekilde açabilmek için daha çok laparotomi yöntemi tercih edilir. Zorunlu kalınmadığı sürece ameliyat sonrasında hastalar daha çabuk iyileşebildiğinden ve ağrılı sürecin daha az yaşanmasından dolayı uzmanlar kapalı ameliyat yöntemini tercih etmektedir.

Yapılan ameliyatlardan sonra çikolata kisti tekrarlayabilir. Bunun nedeni ameliyatın yeterince başarılı geçmemesi, doğru bir şekilde gözlemleme yapılmaması, kistlerin rahmin arka duvarı gibi fark edilmesi zor olan alanlarda meydana gelmesi, kistin cidarının tam anlamıyla temizlenememesi ve oluşan adezyonların yeterli düzeyde fark edilmemesi olabilmektedir.  Ameliyattan sonra kiste yeniden tekrarlama yaşanmaması adına hastalık en az 6 ay süre ile gözetim altında tutulması ve bozulan anatomik yapının yeniden düzetilebilmesi için ilaçlı tedavi uygulanması gerekmektedir.

Çikolata Kistinin Görülme Oranları

Üreme çağında olan 20-40 yaş arasındaki bayanlarda görülen çikolata kistinin görülme oranı çok sık olmamakla beraber gebe kalma sorunu yaşayan bayanların %25’lik bir kısmında görülebilmektedir. Gebe kalmayı etkilediği düşünülen kistlerin tedavi edilememesi durumunda özellikle yumurtalıklara yerleşen kistler nedeniyle yumurtalıkların alınmasına ve doğal yöntemler ile gebe kalınmasına engel olmaktadır. endometriozis hastalığının oluşturduğu adezyonlara bağlı olarak dokularda yapışıklı ve tüplerde tıkanma meydana gelir. Hastalığın ilerleyen evreleri olan 3. ve 4. evrelerde dokularda yoğun olarak yapışma ve tüplerde tıkanma meydan geldiğinden dolayı gebe kalma zorlaşır hatta mümkün olmaz. Regl gören her yaş grubuna dahil olan birey bu hastalık ile karşı karşıya kalabilmektedir. Hamilelik sonrasında ve menopoz döneminde hastalığın gerilediği kaydedilmiştir.

Çikolata Kistinin Tekrarlama Nedenleri?

Çikolata kisti bazı durumlarda hangi tedavi yöntemi uygulanırsa uygulansın tekrarlayabilmektedir. Kistin tekrarlamasının başlıca nedenleri ameliyat sırasında kistli dokuların yeteri kadar temizlenmemesidir. Çeşitli alanlara yayılma gösteren kistli dokuların yeterince temizlenmemesi durumunda kistler yeniden tekrarlanmakta ve büyüme göstermektedir. Mevcut kistin aspire edilmesi durumunda kistin bulunduğu alanda bazı kalıntıların var olma olasılığı oldukça yüksektir.  Bu gibi durumlardan ötürü tedavi yöntemi uygulanmadan önce kistin yapısının, konumunun, çapının ve oluşturduğu adezyonların çok iyi bir şekilde gözlemlenmesi ve kesin tedavi tanısı konularak tedaviye bu doğrultuda başlanması önemlidir.

 Çikolata kistlerinin tekrarlanmaması için operasyonu uygulayacak olan hekimin alanında başarılı olması ve doğru tedavi yöntemini seçmesi oldukça önemlidir. İlerleyen evrelerde olan endometriozis hastalığının kapalı ameliyatlar ile tam anlamıyla tedavi edilebilmesi mümkün değildir. Yoğun derecede yapışmış olan dokuların yeniden açılabilmesi, bütün kistlerin temizlenebilmesi ve kistlerde tekrarlanma yaşanmaması için açık ameliyatlar en doğru tedavi şekli olarak düşünülebilir. Doğru yöntemler belirlenerek uygulanmayan cerrahi operasyonlarda çikolata kistleri 6 ay veya 1 yıl gibi süre zarfları içerisinde yeniden tekrarlayabilmektedir.

Çikolata Kisti Nasıl Meydana Gelir?

Genellikle üreme çağında olan bayanlarda görülen çikolata kisti, rahmin iç kısmında bulunan ve rahmin iç duvarını döşeyen hücrelerin çeşitli sebeplere bağlı olarak yumurtalıklara yerleşmesi ve zaman içinde kanamalara neden olarak kiste dönüşmesi sonucunda oluşur. Adını renginden alan kistin çikolata renginde olmasının nedeni zamanla içinde biriken kan dolu sıvının kahverengi bir yapıya sahip olmasıdır. Daha çok üreme çağında olan bayanlarda görülmesinin başlıca nedeni salgılanan üreme hormonlarının etkisidir.

Endometrium hücrelerinin rahim içi dışında başka bir alana yerleşmesi hücrelerin olağan dışı olarak görevlerini rahim içindeymiş gibi gerçekleştirmesine neden olmaktadır. Buna bağlı olarak yumurtalıklarda, rahmin arka duvarında veya karın boşluğunda kanamalar meydana gelir. Kan akışının sağlandığı bölgelerde zamanla çikolata kistleri meydana gelir. Kistlerin iç bölgesinde olağan dışı regl kanamalarına bağlı olarak kanlı sıvı birikir. Bu sıvının aspire yöntemi ile boşaltılabilir. endometriozis hastalığının ilerleyen evrelerinde oluşan anatomik bozukluklara bağlı olarak farklı ebatlarda çikolata kistleri oluşabilmekte ve oluşan bu kistler hastalarda kasık ağrıları, karnın alt kısmında ve yumurtalıklarda meydana gelen ağrılar, bel, bacak ve sırt bölümünde meydana gelen şiddetli ağrılar, eklem ağrıları, aç veya tok karnına yaşanan mide bulantıları, istifra etme, periyodik olarak yaşanan karın ağrıları, kabızlık, ishal, makat bölümüne vuran şiddetli ağrılar, idrar yaparken rahim ağzı veya rahim içi yanmalar, ağrılı idrar yapma, kanlı idrar veya dışkı, günün her saatinde sık sık idrara çıkma ihtiyacı ve burun kanaması gibi şikâyetlerin yaşanmasına neden olabilmektedir.

Çikolata Kisti Hangi Tedavi Yöntemlerinden Sonra Tekrarlayabilir?

Oluşan çikolata kistlerinin tedavi edilebilmesi adına ilaç tedavisi, cerrahi tedavi veya bu tedavilerin eş zamanlı olarak uygulandığı kombine tedavi yöntemleri tercih edilebilir. Uygulanan bütün tedavi yöntemlerinden sonra kistin yenilenme olasılığı söz konusu olabilmektedir. Özelikle hastalığın ilerleyen evrelerinde uygulanan cerrahi tedavilerin başarılı bir şekilde gerçekleşmemesi durumunda kistler 6 ay gibi kısa bir süre zamanında yeniden tekrarlayabilmektedir.

Kistlerin yeninden tekrarlama olasılığı göz önünde bulundurularak bu ihtimalin önüne geçilebilmesi için kombine tedavi yöntemi olarak adlandırılan tedavi şekli uygulanabilmektedir. Kombine tedavi yönteminde genellikle cerrahi müdahale sonrasında ilaçlı tedavi yöntemine bir süre daha devam edilir.  Başarılı bir hekim tarafından gerçekleşmeyen cerrahi operasyonlar sonrasında bazı dokularda kalmış olan mikrobik odaklar kistlerin yeniden oluşmasına zemin hazırlayabilir. Yapılan ameliyatlar sonrasında uygulanan ilaçlı tedavi yönteminde GnRH analogları ve doğum hapları kullanılmaktadır. GnRH analogları östrojen hormonlarının üretiminin önüne geçerek kullanıldığı süre boyunca hastada menopoz etkisi yaşanmasına neden olur. Kemik erimesi gibi olumsuz etkiler oluşturabileceğinden dolayı ilaç en fazla altı ay süre ile kullanılmalıdır.  Yapılan tedaviler sonucunda hamile kalınması hastalığın yeniden tekrarlanmasının büyük ölçüde önüne geçmektedir. Bundan dolayı çikolata kistlerinin yeniden tekrarlama oranını düşürebilmek adına tedavi sonrasında oldukça kısa bir zaman içerisinde gebe kalınması önerilmektedir. Yapılan tüm tedavilere rağmen yeniden tekrarlayan ve rutin olarak kendini gösteren çikolata kistlerine kesin olarak çözüm bulabilmek için eğer gebelik düşünülmüyorsa rahim ve yumurtalıklar alınabilmektedir.

Hastalığın ortadan kaldırılabilmesi adına hangi tedavi yöntemi tercih edilirse edilsin çikolata kistinin tekrarlamasını önleyebilmek için;

  • Erken tanı koyulmalı,
  • Erken tedavi yapılmalı,
  • Doğru tedavi yöntemi tercih edilmeli
  • Var olan zararlı dokular tamamen bulunduğu alandan temizlenmeli,
  • İlerleyen evreler için daha çok laparotomi yöntemi tercih edilmeli,
  • Hastalığın tekrarlamasını önlemek için tedaviden hemen sonra hamile kalınmalı,

Yapılan cerrahi müdahaleden sonra hasta 6 ay süre ile gözetim altında tutulmalı ve ilaç tedavisi uygulanmalıdır.

Tüp bebek

Paylaş:
Siz Yorumlayın Doktorumuz Cevaplasın
Benzer Yazılar