Embriyo Zarının İnceltilmesi (Traşlama)

Paylaş:

embriyo-zari

Embriyonun rahim içerisine tutunmasını gerçekleştirebilmek amacı ile kullanılan metodlar, aşağıda ki gibidir;

1 ) Assisted Hatching (AH). AH 

Assisted hatching işlemi embriyonun çevresinde bulunan zarın bir takım yöntemler sayesinde inceltilmesi işlemine verilen isimdir. Burada asıl amaç, embriyonun rahim iç tabakasına tutunmasını gerçekleştirmektir. Embriyo zarının inceltilmesi (traşlama) işlemi daha çok lazer ile uygulanmaktadır. Bunun dışında mekanik veya kimyasal yöntemler ile de uygulanabilmektedir.
Embriyonun çevresini saran zona pellusida denir. Bu zarda, döllenme işleminin ardından kalınlaşmanın meydana gelmesi dikkat çeker. Embriyo rahim içerisine ulaştığı zaman, bu zarın içerisinden çıkar ve rahim iç tabakasına (endometrium tabakasına) yapışır. Bu zar tabakasının iki ayrılamadığı durumlarda embriyo içerisinden çıkamaz ve rahim içerisine tutunma (implantasyon) işlemi tamamlanamaz.

2 ) AHA, AH ile bilinen embriyo zarının inceltilmesi için en çok hangi yöntemler tercih edilir?

 • Mekanik teknikler
 • Pronaz yöntemi
 • Lazer tekniği
 • Duruma göre acid tyrode tercih edilebilir

3 ) Tüp bebek tedavilerinde embriyo zarının inceltilmesi neden gerekebilir?

Yumurtalık kapasitesi hastalarda kötü bir şekilde ilerliyorsa, yardımcı uygulama olarak düşünülür
Anne adayı ileri yaşta hamile olmayı istiyor ise
Embriyo dış zarı olması gerekenden daha kalınsa ve bu durum ile alakalı olarak tutunma sağlanamıyor ise, embriyonun tıraşlanması tercih edilebilir.
Embriyonun biyopsisi alınması gereken durumun söz konusu olması halinde
Embriyoların olması gerekenden daha yavaş bir şekilde bölünmesi halinde,
Tüp bebek tedavilerinde önceden yaşanmış olan tutunma ( implantasyon ) sorunları sebebi ile başarısızlık elde edilmiş ise embriyo zarının inceltilmesine ihtiyaç duyulabilir.

4 ) Daha çok hangi durumlarda zar inceltilmesi yapılır?

 • Anne yaşının ileri olması (35’den büyük)
 • Daha önce embriyonun rahim içerisine tutunması (implantasyon) ile alakalı olarak başarısızlık yaşayan hastalar
 • Zona tabakasının (dış zarın) kalın olduğu embriyolara
 • Adetin 3. günü bakılan FSH düzeyi 10’dan yüksek olan hastalara (Over rezervi kötü olan hastalar)
 • Yavaş bölünen embriyolara
 • Embriyo biyopsisi uygulanacak olan hastalara
 • Bazı merkezler bu işlemi uyguladıkları bütün tüp bebek tedavilerinde yapmaktadır.

5 ) Hatching işlemi için en sık uygulanan yöntemler nelerdir?

 • Pronaz
 • Lazer
 • Acid Tyrode
 • Mekanik yöntemler
 • Pek çok yapılan araştırmanın sonucunda, AHA yöntemi uygulanan hamileliklerde, monozigotik (tek yumurta) ikizlerin sayısında artış olduğu belirtilmiştir.
Paylaş:
Siz Yorumlayın Doktorumuz Cevaplasın
Benzer Yazılar