Erkek Kısırlığında “Sperm Radar” Tekniği

Paylaş:

Son araştırmalara göre, bir yıllık korunmasız düzenli cinsel ilişkiye rağmen gebelik elde edilemeyen çiftler tüm popülasonun yaklaşık% 15’idir . Bu vakaların yaklaşık % 30’u yalnız erkek faktör nedenlidir .

Erkek fertilitesi sperm kalitesi ile  doğrudan bağlantılı, özellikle içerdiği spermlerin her biri. Özellikle sperm konsantrasyonu, sperm hareketliliği ve sperm morfolojisi  sperm kalitesi üzerinde etkisi vardır. Yaş,obezite, sigara  gibi  alışkanlıklar sperm hücresinde oksidatif stresi arttırır ve bunun sonucu olarak da  spermin  DNA’sında hasara neden olarak sperm parametrelerini olumsuz yönde etkilenmektedir.

sperm

Bilim adamları, spermlere zarar vermeden “incelemek” için bir metot geliştirdiklerini ve bu yöntem sayesinde erkeklerin fertilitelerinde yeni bir araştırma yolunu açtıklarını belirtiyorlar.

İngiltere’de geliştirilen yöntemde iyi ve kötü spermlerin ayırd edilebilmesi artık daha kolaylaşıyor. Bu “sperm radarı” tekniği tahribat yaratmadığı için incelenen spermlerin analiz edildikten sonra doğurganlık tedavilerinde kullanılabileceği için yararlı olabilir. Bu özgün yaklaşım, disiplinlerarası sperm NMR (nükleer manyetik rezonans) projesinde Sheffield Üniversitesi’ndeki Radyoloji Akademik Birimindeki fizikçiler tarafından başlatıldı.

Sperm Araştırmalarında Bir İlk Olabilir

Sheffield Üniversitesi’nden Profesörler Martyn Paley ve Allan Pacey, araştırma bulgularını geçtiğimiz ayın sonunda Molecular Human Reproduction’da yayınladılar. Tekniklerini, manyetik rezonans spektroskopisi (MRS), canlı spermin moleküllerini başarıyla inceleyen ve ölçen ilk proje olduğunu söylediler.

Güçlü mıknatısları kullanan MRS radar gibi çalışır. Moleküllerin yankılanan sinyalle olan tepkisini dinleyen özel olarak tasarlanmış bir tarayıcıda izlenen bir sperm örneğinde düşük enerjili atımlar atar. Bilim adamları, bunun iyi ya da kötü sperm popülasyonlarını ayırt etmesine yardımcı olabileceğini belirtti.

İnfertilite alanında uzman olan  ve Sheffield Akademik Ünitesi Üreme ve Gelişimsel Tıp’da androloji profesörü Doktor Pacey, çalışmalarının canlı insan spermlerindeki moleküller ve metabolitler hakkında bilgi edinmek için MRS’yi kullanmanın mümkün olduğunu ilk kez gösterdiğini söyledi.

MRS, kanser gibi diğer hastalıklarda birçok hücrenin ve dokuların moleküler kompozisyonunu incelemek için daha önce kullanılmış, ancak daha önce canlı spermleri incelemek için hiç kullanılmamıştı. Bu da sperm araştırmalarında bir ilk oluyor.

Pacey, in vitro fertilizasyon (IVF) gibi yardımcı konsept prosedürleri ile ilgili sperm hazırlamak için yaygın olarak kullanılan çeşitli sperm yıkama yöntemlerini kullanmış.

Sperm yoğunluk derecesini görmek adına  gradyan santrifüj denilen bir yıkama adımı ile sperm tarama için hazırlamak için en iyi yol olduğunu buldular.

Bilim adamları, bu atılımdan önce canlı spermlerin içindeki molekülleri nasıl incelenmişti?

sperm-1

Spermleri, moleküler seviyede incelemek için proteolitik  yaklaşım kullanılmaktadır. Bu, spermlerin öldürülmesi ve açık hasar alması gerektiği anlamına geliyor. Sonuç olarak bu işlem spermlere zarar veriyor. Aslında mevcut olan en iyi teknikler bunlar olsa da, ardından spermlere başka işlem uygulanamamaktadır. Ancak bu yeni yöntemle spermler incelemeden sonra bile hala canlı kalabiliyorlar ve direk IVF için kullanılabiliyor. Sperm harcanmamış oluyor. Henüz çok yeni olan bu araştırmalar gerçekten sperm ölçümü konusunda önemli bir gelişme.

Araştırma, klinik ortamda yardımcı olabilir mi?

İnfetilite ile ilgili bu yeni bulguların klinik açıdan kullanılabilmesi için ek araştırmaya ihtiyaç duyulacağını söyleyebilirim. MRS kesinlikle olumlu bir gelişme ancak daha üzerinde çok çalışma yapılması ve kullanılmadan önce çok iyi analiz edilmiş olması gerekir.

Spermlerin genellikle saklandığı destekleyici ünitelerin MRS teknolojisi ile etkileşime girmesi de dahildir. Ancak daha da önemlisi araştırmacılar, sonuç olarak, MRS tarafından sağlanan bilgilerin standart yoğunluk düşürme tekniğinin ötesine klinik değeri kanıtlamadığını  ve MRS sürecinin spermleri olumsuz etkileyip etkilemediğini belirlemeleri gerekiyor.

Embriyonun genetiğine katkıda bulunan sperm tarafından taşınan DNA’ya verilen hasarın değerlendirilmesi de klinik uygulamaya sahip bir teknik olacaktır.

Sperm DNA’sı çeşitli yöntemlerle değerlendirilebilir. Ancak bunların sonucunda da spermler yardımcı üreme teknikleri için kullanılamaz hale gelir. Bu nedenle, bunlar tedaviyi yönlendirecek tanı testleri, ancak yardımcı üreme teknolojisinde kullanılacak bireysel spermi seçmek için kullanılamazlar.

Bu yeni araştırmanın gelecekteki değeri açık değil. Gerçekten klinik sonuçlarla bağlantılı olması gerekiyor ve zaten bize kullandığı bilgilerin ötesinde faydalı bilgiler verdiğini göstermesi gerekiyor.

Aslında hepimiz gelecek araştırmaların kullanılması konusunda iyimseriz.

Umudumuz, yeni araştımaların erkek infertilitesinin teşhisinde yardımcı olması için bir biyolojik belirteç bulunmasına yardımcı olabilmesidir.

 

Paylaş:
Siz Yorumlayın Doktorumuz Cevaplasın
Benzer Yazılar