Doğum Kontrol Yöntemleri Etkinliği Tablosu

Paylaş:

                        DOĞUM KONTROL YÖNTEMLERİ ETKİNLİĞİ TABLOSU

Tipik Kullanıcı Yöntemi

   Yöntem Başarısızlığı

Şans

%85

%85

Spermisidler (köpükler, kremler, vajinal fitiller vb.)

%28

%18

Servikal kap’ (spermisid krem ya da jel ile)

%6

%9

Sünger^

%12

%9

Diyafram (jel/köpük ile)

%12

%6

Geri çekilme

%22

%4

Kadın Prezervatifi

%21

%5

Erkek Prezervatifi (spermisidler barındırmayan)

%18

%2

Hap”

%9

%0.3

IUD**

≤%0.8

≤%0.6

Sterilizasyon (erkek ve kadın)

≤%.5

≤%.5

Depo-Provera

%6

%0.2

NFP^^

(FAM bu kitapta öğretilen sempto-termal kurallar ile beraber doğurgan dönem boyunca cinsel ilişkiden kaçınmaktır.)

(dipnot ^^ bakınız)

2

*Aksi belirtilmediği sürece, bu tablodaki bütün bilgiler Doğum Kontrol Teknolojisi, Yirminci Yeniden Düzenlenmiş Baskı, 2011 kitabından alınmıştır.

’Doğum yapmış kadınlar için başarısızlık oranları büyük ölçüde daha kötü olup %32 ve %26’dır. Bu bilgi, kitabın 2011 baskısında belirtilmediği için 2004 baskısından alınmıştır.

^Doğum yapmış kadınlar için başarısızlık oranları büyük ölçüde daha kötü olup %24 ve %20’dir.

’’ Yöntem başarısızlık oranları seçilen hapın tipine göre çeşitlilik gösterir.

**Yöntem başarısızlık oranları seçilen IUD tipine göre çeşitlilik gösterir.

^^Doğum Kontrol Teknolojisi kitabının 2007 baskısında bu kitapta öğretilen sempto-termal kuralların NFP yönteminin %2’lik bir başarısızlık oranına sahip olduğunu göstermektedir ve bu da bizim tabloya yazmak için seçtiğimiz orandır. 2011 baskısında sempto-termal kuralların yöntemdeki başarısızlık oranını %.4’ten bile daha düşük olarak vermiştir.

Bu da Almanya’da yapılan bir çalışmada yumurtlama öncesi kuralların burada öğretilenlerden daha kesin olmasına dayanır. (Burada, kadınların doğurgan oldukları ilk günü bulmak için son 12 döngülerinin en erken sıcaklık yükselişleri alınır ve daha sonra yedi gün çıkarılır. Bu, yöntem başarısızlık oranlarını düşürecek olsa da çoğu kadının güvenli olduğu düşünülen yumurtlama öncesi günleri yaşamayacağı düşünülür.) Bu çalışmayı okumak için Doğurgan Dönem Boyunca Bir Çiftin Cinsel Davranışıyla İlişkili Olarak Gebeliği Önlemek İçin Doğurganlık Bilincine Dayalı Bir Yöntemin Etkinliği: İleriye Yönelik Derinlemesine Bir Çalışma (İnsan Üremesi, 2007, sayfa 1310).

Sempto-Termal kullanıcı başarısızlık oranı listede belirtilmemiştir. Tıp literatüründeki çeşitli çalışmalara dayanarak hesaplanan kullanıcı başarısızlık oranı %10-%12 civarındadır. Ancak metodun kurallarında ihlal durumu söz konusu olduğunda bu oran önemli derecede düşer.

Sonuç olarak, iki temel işaretten (servikal mukus ya da bazal vücut sıcaklıkları) yalnızca birini kullanan diğer doğurganlık bilincine dayalı yöntemler için yöntem ve kullanıcı başarısızlık oranları, genelde kabul edilen yaklaşık %3’lük bir başarısızlık oranına sahip Billings yumurtlama yönteminden (sadece servikal sıvı) daha yüksektir.

           DOĞAL DOĞUM KONTROL YÖNTEMLERİ ARASINDAKİ FARKLAR

Doğurganlık Bilincine Dayalı Yöntemler (FABMs) servikal sıvı, uyanma sıcaklığı ve servikal pozisyon gibi önemli doğurganlık işaretlerinden en az birini gözlemlemekten oluşan doğal yöntemlerdir. Aşağıda sıralanan ilk üç yöntem teknik olarak FABMs değildir ama doğal oldukları için bu listeye alınmıştır.

Doğurganlık Bilinci Yönetimi (FAM) ile Doğal Aile Planlaması (NFP) arasındaki fark NFP yöntemini tercih edenlerin doğurgan dönem boyunca cinsel ilişkiden kaçınması, FAM kullananların ise doğurgan dönemlerinde korunmasıdır. Çift Çifte Ligi NFP’yi öğreten organizasyonlar arasında en çok bilinenidir.

Ritim Yöntemi

Standart Günler Yöntemi

Döngü Çubukları

İki Gün Yöntemi

Gözlemlenen Doğurganlık İşaretleri

Yok

Yok

Yok

Servikal sıvı

Yorumlar

Geçmiş döngü uzunluklarını kullanarak gelecekteki doğurganlık fazlarını tahmin etmek için kullanılan matematiksel bir formüle dayalı eski bir yöntemdir.

Ritim yöntemine benzerdir. Eğer kadının 26-36 günlük tutarlı döngüleri varsa tahmini doğurgan günleri olan 8.-19. günler arasında çiftler korunmadan cinsel ilişkiye girmekten kaçınmalıdırlar.

Döngü çubukları, solda anlatılan Standart Günler Yöntemi ile beraber kullanılabilen basit bir alettir. Ancak hangi gün kullanacağınız konusunda kolaylıkla karışıklık yaşanabilir çünkü çubukların üzerinde kullanılacak kesin bir gün yoktur. Aslında, Standart Günler Yöntemi ile beraber bir takvim kullanmak daha kullanışlı olacaktır.

Sağ tarafta anlatılan Billings Yönteminin basitleştirilmiş halidir.

Aslında, bu yöntem o gün ya da bir gün öncesinde bir salgı gözlemleyip gözlemlemediğinizi sorgular. Eğer her ikisi için cevabınız evetse, o günde doğurgan olduğunuzu düşünebilirsiniz.

Salgılar arasındaki kalite farkını gözetmediğinden, anlaması ve uygulaması oldukça kolaydır.

Etkinlik

Güvenilir değildir çünkü doğurganlık belirtilerini günden güne gözleme dayalı değildir, bu yüzden beklenenden önceki ya da sonraki yumurtlamayı hesaba katmaz. Tavsiye edilmiyor.

Tutarlı döngü uzunluklarına sahip kadınlar için etkili olabilir. Ancak Ritim Yöntemi gibi doğurganlık belirtilerini günden güne gözleme dayalı değildir, bu yüzden beklenenden önceki ya da sonraki yumurtlamayı hesaba katmaz.

Bu sebeple, sadece çocuklarına bir açık kapı bırakan ya da planlanmamış sürpriz hamileliği sorun etmeyecek kadınlara önerilir.

Solda anlatılan Standart Günler Yönteminin tamamen aynısıdır.

Sadece salgılar gözlemlendiği için, yumurtlamanın kesin olduğunu doğrulayacak olan sıcaklık değişiminden yararlanamazsınız.

Ve buradaki kurallar, servikal sıvıyı gözlemleyen diğer yöntemlerdeki gibi katı olmadığı için etkili olmayabilir.

Billings (Yumurtlama)

Yöntemi

Creighton Model Sistemi (CrMS)

Justisse Yöntemi

BBT

(Bazal Vücut Sıcaklığı) Yöntemi

Sempto-Termal Yöntemi (FAM/NFP)

Gözlemlenen Doğurganlık İşaretleri

Servikal sıvı

Servikal sıvı

Servikal sıvı (ve opsiyonel uyanma sıcaklığı ya da servikal pozisyon)

Uyanma sıcaklığı

Servikal sıvı ve uyanma sıcaklığı (ve opsiyonel servikal pozisyon)

Yorumlar

Sadece servikal sıvının gözlemlendiği klasik ve ilk yöntemdir.

Doğurganlık Bakım Sistemi olarak da adlandırılır. Billings Yöntemine benzerdir ancak servikal sıvının son derece kesin ve standart tanımını kullanır.

Solda anlatılan Creighton Modeline benzerdir çünkü hemen hemen aynı şekilde servikal sıvının son derece kesin ve standart tanımını kullanır.

Ayrıca farklı menstrüel problemler yaşayan kadınlara bütünsel bir sağlık hizmeti sağlar.

Yumurtla-madan önceki gün korunma-sız ilişki için uygun değildir çünkü sıcaklıklardaki artış sadece yumurtlamadan sonra güvende olduğunuz anlamına gelir.

Opsiyonel ikincil belirtilere (ovulasyon ağrısı ya da lekelenme gibi) ek olarak üç temel doğurganlık belirtilerinden en az iki tanesinin gözlemlendiği yöntemdir.

Etkinlik

Doğal olarak hamilelikten kaçınıldığı zaman kontrol edilebilecek en önemli işaret servikal sıvı olduğu için oldukça etkilidir.

Ancak yumurtlamanın kesin olduğunu doğrulayacak olan sıcaklık değişiminden faydalanamazsınız, bu yüzden bu kitapta anlatılan Sempto-Termal Yöntem kadar etkili değildir.

Solda anlatılan Billings Yönteminde olduğu gibi doğal olarak hamilelikten kaçınıldığı zaman kontrol edilebilecek en önemli işaret servikal sıvı olduğu için oldukça etkilidir.

Fakat tekrardan, yumurtlamanın kesin olduğunu doğrulayacak olan sıcaklık değişiminden faydalanamazsınız, bu yüzden bu kitapta anlatılan Sempto-Termal Yöntem kadar etkili değildir.

İki yan sol sütunda anlatıldığı gibi doğal olarak hamilelikten kaçınıldığı zaman kontrol edilebilecek en önemli işaret servikal sıvı olduğu için oldukça etkilidir.

Justisse Yöntemi opsiyonel uyanma sıcaklıklarını kullanmayı da öğrettiği için Sempto-Termal Yöntem kadar etkili olabilir.

Sadece yumurtlamadan sonra kullanıldığında çok etkilidir.

Bütün doğal yöntemler içinde en kapsamlı ve güvenilir olanıdır çünkü iki önemli işaret birbirini

desteklemelidir.

Bu kitapta öğretilen yöntem budur.

Paylaş:
Siz Yorumlayın Doktorumuz Cevaplasın
Benzer Yazılar