Mikro TESE Yönteminin Yan Etkileri Var mıdır?

Paylaş:

Mikro-TESE

Kısırlık, anne ve baba olmak isteyen çiftleri engelleyen bir sorundur. Bu problemden mustarip kişilerin oranı, yaklaşık olarak tüm çiftlerin %30′unu kapsar. Kısırlık sorunlarında, erkek kaynaklı kısırlıklar yüzde ellilik oranını oluşturur.

Menide sperm tespit edilemez ise, çeşitli yöntemlere başvurulabilir. Ancak bu çözüm yöntemlerinden yararlanmak için, erkeğin menisinde sperm olmasa dahi, sperm üretimin mevcut olması gerekir.

Menisinde hiç sperm tespit edilemeyen erkek adaylara, semen analizi aracılığı ile testis biyopsisi uygulanır. Bu test, sperm tespit edememe nedenlerinin ortaya çıkarılmasını sağlayabilir. Sperm üretiminde şiddetli sorunlar tespit edilirse, testisin içindeki küçük yapıları bulmak için başvurulan yönteme TESE denilmektedir.

Testisten örnek parçalar alınır. Bu parçaların içerisinde spermin mevcudiyeti araştırılır. Mikro TESE ise, mikroskop altında sperm üretilen tüplerden sperm tespit etme yöntemidir. Mikro TESE yöntemiyle sperm üretiminin mevcudiyeti, sperm üretiminde sorunlar, araştırılır. Tıkanıklık kaynaklı olmayan nedenlerde %70′e çıkacak kadar fazla oranda sperm bulma olasılığı mevcuttur.

Mikro TESE yöntemi sayesinde daha az testis dokusu örneği alınır. Her biyopside sperm bulma şansı yükselir. TESE yöntemine kıyasla sperm tespit etme oranı oldukça fazladır. Farklı bir diğer avantajı ise, biyopsi sırasında testis dokusu bölümündeki damar yaralanma riskinin hemen hemen hiç yokmuş kadar az olmasıdır. Minik parçalarda embriyolog daha kolay ve pratik şekilde spermleri bulabilir.

Standart TESE yöntemi ile kıyaslandığında yüzde 50’ye kadar daha fazla sperm bulma şansı mevcuttur. Yüzde 50 daha fazla sperm sayısı ile yumurta döllenmeleri daha kolay ve başarılı olabilme şansına sahiptir. Bu sayede gebelik şansı artar.

Mikro Tese yöntemi kesin çözüm sağlar mı?

Klasik TESE yöntemine kıyasla yüzde 50’ye daha fazla sperm bulma şansı olan bu yöntem, erkeği baba olma arzusuna kavuşturabilecek başarılı bir yöntemdir. Daha ayrıntılı bir yöntemdir. Bu sebeple de her klinik ya da hastanede gerçekleşmez. Bunun dışında bu işlem yalnızca uzman hekimler yardımı ile gerçekleştirilebilir. Klasik TESE yöntemlerinden birden fazla defa başarısız sonuç elde etmiş olan hastalar, Miro TESE yöntemi ile başarılı sonuçlar elde edebilmektedir. Yüzde elli daha fazla sperm sayısı sayesinde yumurtanın döllenmesi daha kolay bir şekilde gerçekleşmektedir. Bunun sayesinde de gebelik şansı oldukça artmaktadır.

Mikro-TESE1

Mikro Tese yöntemi ağrılı bir yöntem midir?

Mikro TESE yöntemi lokal anestezi ve sedatif maddelerin yardımı ile yapılan bir yöntemdir. Mikro TESE sırasında hasta herhangi bir şekilde ağrı ya da acı hissetmez. Hastaların bazılarında kendi istekleri dikkate alınarak, genel anestezinin uygulanabilir. Ancak genellikle genel anestezi önerilmez. Mikro TESE yöntemine başvuran erkek adaylarda, günlük hayatlarına kısa süre içinde döbebilir. BU sayede iş ya da günlük yaşantıları sekteye uğramaz.

Mikro Tese yönteminin yan etkileri nelerdir?

Mikro TESE yönteminin büyük ve uzun vadeli yan etkileri bulunmaz. Klasik TESE yönteminde detaylı şekilde görülmesi söz konusu olmayan alanların, daha kolay bir şekilde incelenmesi mümkündür. Bu sayede yöntem daha etkili olmaktadır. Mikro TESE, oldukça gelişmiş ve teknolojik bir operasyondur. Ancak her cerrahi işlemde olduğu gibi Mikro TESE yönteminde de riskler vardır.

Mikro TESE yöntemi, cerrahi bir girişimdir. Bu sebeple de cerrahi girişimlere ait riskler taşır. Enfeksiyon, kanama gibi ufak yan etkileri mevcuttur.

Klasik TESE işlemiyle kıyaslandığı zaman tramvatik tarafı oldukça azdır. Doku ile daha dost bir cerrahi yöntemdir. Bu sebeple de yan etkileri tölare edilebilecek düzeydedir. Mikro TESE yöntemi uygulanmış olan hastalar, hastanede kalmazlar. İşlem ardından biraz dinlendikten sonra arzu ederlerse günlük hayatlarına dönebilirler.

Hastalar, işlem gerçekleştikten sonra çoğunlukla operasyonun kötü ve büyük yan etkileri ile karşılaşmazlar.
Gelişmiş ve güvenilir ekipmanlar kullanılması halinde, dokuya titizlik göstererek, bazı hastalar da meydana gelen doku hassasiyetinde dahi oldukça faydalı olması sonucunda Mikro TESE yöntemi oldukça yaygın şekilde kullanılan bir yöntem haline gelmiştir.

Mikro-TESE2

Mikro Tese kimlere uygulanır?

Mikro TESE, menisinde sperm hücresi bulunamayan erkeklere uygulanan bir yöntemdir.

Menide sperm hücresinin tespit edilememesi, çeşitli durumlar neticesinde meydana gelebilir. Bu durumlardan bazıları ise:

  • Hormon yapısındaki bozukluklar
  • Genetik faktörlerin etkisi
  • Sperm kanallarındaki tıkanıklıklar
  • Sperm kanallarının olmaması
  • Uzun vadede radyasyona maruz kalmak
  • İlaç kullanımı kaynaklı yan etkiler
  • Sperm oluşumunun olmasını engelleyen çeşitli enfeksiyonlar

Bu gibi durumların akabinde sperm üretimi oldukça kötü etkilenir. Mikro TESE yöntemi, bu problemlerden mustarip erkekler için uygulanan ve genellikle başarılı sonuçlar elde edilen bir yöntemdir.

Paylaş:
Siz Yorumlayın Doktorumuz Cevaplasın
Benzer Yazılar