Miyomlar Hamileliğe Engel mi?

Paylaş:

miyom

Miyom sonrası hamilelik artıyor mu?

Miyomlar ile gebe kalamama arasındaki ilişki kesinlik kazanmamıştır. Gebe kalamayan kadınların %27-40’ında birden fazla miyom olduğu bildirilmiştir. Miyomlar rahim içinde yerleştiğinde cerrahi olarak çıkarılmalarının gebe kalabilirliği artırdığı gösterilmiştir.

Miyomu olan ve gebe kalamayan kadınlarda miyomun büyüklüğü, yerleşimi ve sayısı (tek veya birden fazla olması)  gibi birçok değişken gebelik oranlarını etkileyebilmektedir. Miyomların doğrudan gebe kalamamaya neden olduğu gösterilememiştir. Ancak myomların rahim kasılmasını bozarak spermin normal ileriye doğru hareketlerini bozabildiği ileri sürülmüştür.

Miyom hamileliğe engel oluyor mu?

Rahim içindeki myomların gebeliğin rahme yerleşmesinde başarısızlığa yol açarak gebe kalamamaya neden olacağı konusunda fikir birliği vardır. Rahim kas tabakaları içerisine yerleşen miyomların gebe kalamama ile ilişkisi belirsizdir. Rahim duvarının dışında yer alanların ise gebelikle ilişkisi yoktur.

Miyomlar, rahim kasında herhangi bir yerde bulunabilirler ve tüplerin rahme açıldığı alanlara  komşu yerlerden köken aldıklarında tüpleri tıkayabilirler veya işlevlerini etkileyebilirler. Ama bunun her iki tüpü birden etkilemesi nadir bir durumdur.

Miyom çıkarma ile düşük riski azalıyor mu?

Miyomların varlığına bağlı kendiliğinden düşük olması ihtimali tam olarak bilinmemektedir. Ancak normal gebe kadınların iki katı kadar fazla olduğu düşünülmektedir. Miyom çıkarılmadan önce, düşük ihtimali %40 iken miyom çıkarıldıktan sonra %20’ye düşmektedir.

Miyom erken doğuma yol açar mı?

Miyomların ilk üç-aylık dönemde gebelik kayıpları, erken doğum veya rahim içi büyüme kısıtlılığı risklerini artırdığına ilişkin veriler tartışmalıdır. Miyomların sayısı, boyutu ve yeri önemlidir. Büyük miyomları olan pek çok kadın güçlük çekmeden doğum yapabilirken bazı kadınlar miyomun bebeğin eşinin kanlanmasını etkilemesinden dolayı olumsuz etkilenebilmektedir. Ayrıca gebelik süresince hangi kadınlarda miyomun hızla büyüyebileceği de öngörülememektedir.

Bebeğin eşinin altında yerleşmiş miyomu olanlarda zaman zaman bebeğin eşinde ayrılma olabilir. Rahmin alt tarafında yerleşmiş myomu olanlarda doğumu engelleme potansiyeli vardır bazen klasik sezeryan gerekebilir. Miyomlar aşırı büyük olursa gebelikten önce çıkartılmaları düşünülebilir, potansiyel yarar-zarar dengesi göz önünde bulundurulmalıdır. Miyom çıkartıldıktan sonraki doğumda sezeryan gereksinimi de değerlendirilmelidir.

Erken doğum, baş geliş dışında yerleşim ve sezeryan doğum, doğum sonu kanama ve doğum esnasında rahmin alınması gibi sorunlarla karşılaşılabilir. Daha nadir olarak da rahim içi gelişme kısıtlılığı, bebeğin eşinin anormal yerleşimi, ilk üç-aylık dönemde kanamalar, erken su gelmesi, eşin yerinden ayrılması ve zor doğum gibi sorunlar miyomun gebelikteki olumsuz etkileridir.

 

Tüp bebek

Paylaş:
Siz Yorumlayın Doktorumuz Cevaplasın
Benzer Yazılar