Sgk ve Tüp Bebek Şartları

Paylaş:

sgk tup bebek sartlari

Çiftler evli ise, soybağı olan çocukları yok ise, genel sağlık sigortası mevcut ise, kadının 35 yaşından küçük olması durumunda, SGK tüp bebek masraflarının bir bölümünü karşılamaktadır.

Ancak bunun için bazı şartlar gerekmektedir. SGK’nın belirlediği şartlar ise aşağıdaki gibidir:

 • Uygulanan tıbbî tedavileri ardından normal yöntemlerle çocuk sahibi olunmadığının ve yalnızca yardımcı üreme yöntemleri ile çocuk sahibi olunabileceğine dair rapor,
 • Kadının 23 yaşını doldurmuş, 40 yaşından gün almamış olması,
 • Tedavinin yapıldığı merkezin Kurum ile sözleşmeli olması,
 • En az beş senedir genel sağlık sigortalısı ya da bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması veya halen genel sağlık sigortalısı olan kadının bu bentteki koşulları taşımaması halinde eşinin gerekli koşulları sağlaması,
 • Son üç sene içeriside diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulları tarafından belgelenmesi.

Tüp bebek tedavisine başlayan kadın 40 yaşından gün almış ise, tedavi masrafları karşılanmaz. Tüp bebek masraflarının karşılanabilmesi için tedavinin uygulanacağı anne adayında hamileliğin devamına engel teşkil edecek herhangi bir sorun olmaması gerekir.

sgk tup bebek sartlari (2)

Yardımcı üreme yöntemi katılım payları

Yardımcı üreme yöntemi tedavilerinde birinci tedavide; %30, ikinci tedavide % 25 oranında olmak üzere katılım payı alınır.

Tüp bebek sağlık kurulu raporu düzenlemek gerekenler:

 1. 2 adet bayan fotoğraf,
 2. 2 adet bayan nüfus cüzdanı fotokopi,
 3. 2 adet bayan sağlık karnesinin fotokopi,
 4. Adres ve telefon bilgileri,
 5. Tedavi sırasında kullanılan ilaçların reçetesi,
 6. 3 adet farklı tarihlerde düzenlenmiş sperm sayısını belirtilen rapor,
 7. 2 adet evlilik cüzdanı fotokopisi ( ilk üç sayfa )
 8. Erkek ve kadın için nüfus kayıt örneği
 9. SSK ve Bağ- Kur çalışanları için hizmet dökümü belgesi
 10. SSK çalışanları için yeni tarihli vizite belgesi
 11. Emekli Sandığı çalışanları için hizmet süresi belgesi
 12. Yeşil kart sağlık güvencesi olan çiftlerde yukarıdaki belgeler ve 26 TL rapor ücret alınmaktadır.

Tüp bebek sağlık kurulu raporu hangi kurumlarca düzenlenir?

Tüp bebek tedavisi için düzenlenecek sağlık kurulu raporu, bünyesinde kadın hastalıkları ve doğum kliniği ile üroloji kliniği yer alan üçüncü basamak sağlık kurumlarında iki kadın hastalıkları ve doğum uzman hekimi ve bir üroloji uzman hekiminin katılımı ile oluşturulan sağlık kurulları tarafından düzenlenmektedir.

sgk tup bebek sartlari (3)

Tüp bebek sağlık kurulu raporu şartları:

 • En az 3 senedir resmi evli olmak,
 • Kadının 23 yaşından gün almış olması, 40 yaşından gün almamış olmak,
 • Anne ya da baba adayının 2. evlilikleri ise 1. evlilikten üzerine kayıtlı çocuk olmaması,
 • SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığına giriş yapılan 5 senelik sürede 900 gün prim olması,
 • Minimum 5 yıl önce Bağ-Kur, SSK veya Emekli Sandığına giriş yapmış olmak
 • Son 90 gün aktif çalışıyor olmak.

Tüp bebek tedavisi ücretlerinin ne kadarı karşılanıyor?

Tüp bebek tedavisinde şayet koşullar yerine getirilir ise, hastalar yalnıca 400 liralık bir masraf yapmaktadır. Bu noktada ilaç masrafları söz konusudur. İlaçlar için ise rapor alınması durumunda ilaç masraflarının %80’i de devlet tarafından karşılanmaktadır.

Paylaş:
Siz Yorumlayın Doktorumuz Cevaplasın
Benzer Yazılar