Sperm Mıknatısı Nedir?

Paylaş:

sperm-mıknatısı

İnsan yumurtası etrafında olan hücre kompleksinin içeriğinde hyaluronan adında yüksek molekül ağırlıklı bir madde vardır. Bu maddenin yumurtayı dölleyecek olan spermin seçiminde etkili olduğu görülmüştür. Bunu test edebilmek için, yani spermin yumurtanın etrafına tutunma özelliğini ölçmek için Hyaluronan Binding Assay HBA adı verilen bir test oluşturulmuştur. Bu testle baba adayından alınan sperm örneği incelenerek, hyaluronan maddesine bağlanmış olan hareketli spermlerin miktarına göre yorum yapılmaktadır. Bir başka deyişle semen örneğine HBA skoru belirlenmektedir.

HBA skorunun şekil anormallikleri yüksek olan spermlerde düşük çıktığı, şekilsel olarak iyi olan spermlerde yüksek olduğu belirlenmiştir. HBA skoru yüksek olan spermlerin genetik yapılarının sağlıklı olduğu saptanmıştır. Semen örneklerinde ağır şekil bozukluğu olduğunda, bu spermlerde genetik bozukluk oranının yüksek olduğu söylenebilir. Bu nedenle HBA testinin erkek kısırlığında sperm olgunluğunu, kromozom ve şekil anormalliklerini ölçebilen tanısal bir test olarak kullanılabileceği görülmüştür. Bu test sırasında kullanımı kolay olan pratik bir kit kullanılmaktadır.

Yöntem nasıl kullanılır?

Baba adayından alınan meni örneği içinden küçük bir damla HBA kiti içinden çıkacak cam kesitin üzerine konur. Burada 10-20 dakika bekletilir. Daha sonra semen örneği hyaluronan maddesine tutunan veya tutunmayan hareketli sperm oranına göre değerlendirmeye tabi tutulur. Burada döllenme yeteneği fazla olan sperm oranını tespit etmek amaçlanır. Test sonucunda HBA skoru belirlenir.

Sperm mıknatısı ne işe yarar?

Spermlerin özel bir proteinle ayrıştırılması işlemidir. Burada amaç yumurtanın döllenmesinde kullanılan spermlerin iyi bir kalitede olmasını sağlamaktır. Yumurtanın dışında bulunan ve sağlıklı spermin geçmesini sağlayan proteinle doğal bir ortam taklit edilmektedir.

Sperm mıknatısı ne kadar faydalıdır?

Yapılan araştırmalar şekilsel olarak anomalisi yüksek olan semen örneklerinin HBA skorunun düşük olduğunu, normal özellikte olanların HBA skorunun daha yüksek olduğunu belirlemiştir. Ağır şekil bozukluklarında HBA skorunun düşük çıktığı, bu sonuca göre genetik bozukluk oranının fazla olabileceği sonucunu doğurmuştur. Bu yüzden tanısal bir test olarak kullanılabileceği belirlenmiştir.
Bu test bugüne kadar sadece sperm üzerinde araştırma yapılan tanısal bir test olarak kullanılmıştır. İnsanlarda klasik mikroenjeksiyon ve HBA mikroenjeksiyonu karşılaştırabilecek bir çalışma bulunmamaktadır. Ancak domuzlar üzerinde bir çalışma yapılmıştır.

Spermlerde olan kromozomal bozukluğun yumurtanın döllenmesinden sonra, düşüklere neden olabileceğinden yola çıkılarak, bu teknikle yapılan seçimlerin düşükleri azaltacağı savunulmuştur. Testin istenen amaca hizmet edebilmesi için, daha fazla araştırma yapılması gerekir. İnsan sperminde ve embriyolarında yapılan genetik çalışmalar sonucunda, embriyolarda meydana gelen sorunların spermlerden çok, embriyo oluşmasında ortaya çıkan yeni anormalliklerdir. Bu nedenle sperm mıknatısı için daha geniş çaplı bir araştırma yapılmalıdır. Bu çalışmalar yapılmadan, yapılan haberlerle sperm mıknatısının gebelik oranlarını arttırdığı ve yüksek oranda döllenme gerçekleştirdiğini söylemek çok yanlıştır.

Paylaş:
Siz Yorumlayın Doktorumuz Cevaplasın
Benzer Yazılar