Tesede Bir Kez Sperm Çıkmazsa Bir Daha Çıkma Olasılığı Nedir?

Paylaş:

tese-ameliyati

Tesede bir kez sperm çıkmazsa bir daha çıkma olasılığı nedir?

Erkeklerde azospermi sorunu söz konusu olabilmektedir. Bu sorun, testislerde sperm bulunmaması anlamına gelir. Şiddetli erkek kısırlığına sebep olan bu durum, geliştirilen TESE yöntemleriyle aşılmaya çalışılmaktadır. TESE yönteminde genellikle sperm hücresi bulabilse de çeşitli durumlarda hiçbir sperm sperm hücresi bulunması söz konusu olmayabilir. Bu durumda TESE uygulamasının yeniden uygulanması gerekebilir.

TESE Nedir?

TESE, erkek adayın testislerinden cerrahi işlemle örnek alınmasıdır. Alınan örnek, testislerin dört farklı bölümünden alınır. Doku örnekleri içerisinde sperm hücresi bulunursa, bu sperm hücreleri yumurta hücresiyle mikroenjeksiyon yöntemiyle döllendirilebilir.

Sperm kanallarında tıkanıklık gibi sebeplerle meydana gelen azoospermi sorunlarında oldukça yüksek başarı oranları elde edilen TESE işlemi; inmemiş testis, küçük testis ya da doğumsal anomali sorunlarında daha küçük başarı şansına sebep olmaktadır. Bu sebeple de TESE işlemlerinden önce azoosperminin neden kaynaklandığı tespit edilmeli ve bu sebeplere uygun olarak bir tedavi yöntemi geliştirilmelidir.

TESE işleminden sonra:

TESE işleminden sonra bulunan sperm hücreleri dondurularak saklanabilir. Bu sayede istenilen zamanda tüp bebek tedavisi ile çözdürülerek kullanılabilir. Sperm sayısı az olan ve TESE yöntemiyle sperm elde edilmiş hastalar için geriye kalan spermler dondurulmalı ve tedavide başarısızlık söz konusu olursa yeniden bu dondurulmuş spermler kullanılabilir.

TESE’de Başarısızlık

TESE işleminde başarı oranı yaklaşık olarak %50 ve üzeridir. Ancak bazı hastalarda başarı elde etme şansı oldukça düşük olabilir ya da hiç olmayabilir. Fakat ilk TESE sonucu olumsuz çıkmış hastalarda, ikinci bir TESE işleminin yapılması faydalı olabilmektedir. Örnek olarak baba adayı, 10 sene önce TESE işlemi yaptırmış ve sperm olmadığı sonucu çıkmış ise, günümüz teknolojisiyle yeniden TESE işlemi yaptırdığında baba olma şansı elde edebilmektedir. Bu sebeple de teknolojik ve tıbbi gelişmeleri yakından takip etmek gerekmektedir.

TESE’de İkinci Seferde Başarı Elde Etmek

TESE işleminde başarısızlık sebepleri ayrıntılı şekilde araştırılmalıdır. Bunun neticesinde de yeni yöntemler denenebilir. TESE işleminde başarı şansını arttırmak için önerilen yöntemler ise:

  • HCG tedavisi ve testosteron yükseltilmesi
  • FSH yükseltilmesi
  • Testosteron – Östrojen oranı ayarlaması
  • FSH düşürülmesi

Uygulanan bu yardımcı yöntemlerle ikinci TESE uygulamasında başarı elde edilebilmekte ve tüp bebek tedavisi ile çocuk sahibi olunabilmektedir.

Mikro TESE Nedir?

Erkekler tarafından üretilen spermler, sperm hücresine dönüşmeden önce spermatoid denilen formda bulunmaktadır. Bu spermatoidler; hormon uygulamaları ve oluşturulan kültür ortamı ile sperme dönüşebilmektedir. Spermatoid mevcudiyeti, hastada sperm hücresinin bulunduğunu da göstermektedir. Bu sebeple de ikinci bir deneme yapılabilir.

Mikro TESE yönteminde spermatoidler bulunmaktadır. Bu sayede spermatoidlern gelişimi sağlanabilir ve sperm hücresi elde edilebilmektedir.

Başarı şansı yüzde yüz değil!

Hiçbir yardımcı üreme yönteminde başarı şansı yüzde yüz değildir. TESE uygulamaları, başarı şansını oldukça yükseltmekle beraber, asla yüzde yüze çıkaramaz. Gebelik oldukça komplike bir olgu olduğu için yalnızca tıbbi imkanlarla bunu sağlamak mümkün değildir.

TESE uygulamaları gelişen teknoloji ve imkanlarla başarı şansını arttırmaktadır. Güvenilir merkezlerde hastanın başarı şansı hakkında doğru bilgiler elde edilebilmektedir.

 

Paylaş:
Siz Yorumlayın Doktorumuz Cevaplasın
Benzer Yazılar