Tüp Bebek Tedavisi Maliyetli Bir Tedavi Mi?

Paylaş:

tup bebek maliyetli mi

1 ) Tüp bebek tedavisinin fiyatı nedir?

Dünyanın birçok ülkesinde uygulanan tüp bebek tedavisi, birçok ülkede, 9.000 ile 10.000 dolar arasında uygulanmaktadır. Türkiye de ise bu uygulama, ortalama olarak 3000 TL civarında uygulanmaktadır. Tüp bebek tedavisi ile çocuk sahibi olmak isteyen eşlerin, bir kenara 5 bin TL civarında bir bütçe ayırarak tüp bebek kliniklerine başvurmaları gerekir.

Bunun yanı sıra, herhangi bir kuruluşa bağlı olmanız durumunda, mesela emekli sandığı gibi, bu kuruluşun size sağlamış olduğu avantajlardan yararlanmak için, sağlık bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerin den veya üniversite hastanelerinden “ Tüp bebek tedavisi için uygundur “ yazılı raporun alınması gerekmektedir. Bu rapor alındıktan sonra, uygulanacak olan tüp bebek tedavisinin 1.123 TL lik ücretini bağlı olduğunuz kurum tarafından karşılanma hakkına sahip olursunuz.

Tüp bebek işleminin tamamlanmasının ardından, (TÜP BEBEK UYGUNLUK RAPORU) hangi merkezde tedavi uygulandığını açıklayan raporu epikriz ile sevki ile kurumunuza getirmeniz gerekir. 1.123 TL lik ücreti, size belirtilen zaman içerisinde geri iade edilecektir.

Bunun dışında, tedavi için erkekten ameliyat yöntemi ile sperm alınması halinde, Mikro tese ameliyat olarak ifade edilen operasyon geçirilmesi halinde, ameliyat ücretinin 600 TL kısmı bağlı olduğunuz kurum tarafından karşılanmaktadır.

Tedavi tamamlandıktan sonra, herhangi bir ilaç verilmiş ise, ilaç raporu ile ilaç ücretinin yaklaşık %80 lik kısmı, bağlı olduğunuz kurum tarafından karşılanmaktadır.

2 ) Tüp bebek fiyatları hangi kriterlere göre belirlenir?

Türkiye, teknik donanım ve başarı oranları açısından dünyada ilk 10 ülke arasında olmasına rağmen, mevcut lisanslı kliniklerimizde verilen sağlık hizmetleri, başarı açısından yarıştıkları çok fazla Avrupa ülkesine ve Amerika Birleşik Devletleri’ne göre, oldukça az bir maliyet ile sunmaktadır.

Tüp bebek fiyatlarının, sağlanan veya sağlanacak olan başarı ile kıyaslanması konusunda altını önem ile çizilmesi gereken husus, tedavi görülmesi planlanan merkezin deneyimi ve teknolojik altyapısıdır. Her ne kadar aileler bakımından tüp bebek fiyatları ve tedavi maliyeti az önce bahsettiğimiz gibi son derece önemli olsa bile, bu kriterden daha da önemlisi elde edilen başarıdır.

Farklı bir ifade ile aslında tedavinin daha az maliyetli olduğu ve tüp bebek maliyetlerinin düşük olduğu merkezlerin bir çoğunda başarı oranları, çiftlere deneyim, yüksek teknolojik hizmet ve tedavi imkanları sunulan merkezlere göre düşüktür. Eşler, bu sebepten dolayı aslında bir tedavi siklusunda hamile olabilecek iken, bazı durumlarda arka arkaya yapılan tedavilere gerek duyabilmekte, bu da aslında ilk etapta görülen uygun fiyat avantajının aslında maliyetin 2 katına çıkma durumu ile neticelenmesi anlamına gelebilmektedir.

3 ) Tüp bebek tedavisinin maliyetini etkileyen faktörler nelerdir?

Tüp bebek tedavilerinin maliyetleri genellikle yüksektir. Daha çok, bütün tüp bebek merkezlerinde, tüp bebek ücretleri değişiklik gösterir. Bu fiyatların belirlenmesi esnasında,

 • İlaçların fiyatları
 • Merkezlerin adaylar sunduğu tıbbi olanaklar
 • Kullanılan sarf malzemelerinin kalitesi
 • Uygulanan teknoloji farklılıkları
 • Kalifiye eleman sayısı
 • Doktorların deneyimleri
 • Başarı oranları gibi faktörler etkilidir.

tup bebek maliyetli mi (2)

4 ) SGK tüp bebek maliyetinin ne kadarını karşılamaktadır?

Dünya çapında oldukça yaygın bir şekilde uygulanan tüp bebek tedavisi fiyatları, bir takım ülkelerde 10 bin dolar civarında tutabilmektedir. Ancak Türkiye’de tüp bebek tedavisinin maliyeti, klinikten kliniğe göre değişiklik gösterir. Tedavi esnasında uygulanmakta olan uygulana ilaçlar ile beraber, bu maliyet yaklaşık 5 bin TL civarında bir fiyata tekabül etmektedir. Adayların sağlık güvencesinin olması durumunda, bağlı oldukları kuruluştan yararlanmaları mümkündür. Ancak bunun için öncelikle adayların sağlık bakanlığına bağlı olan bir kurum tarafından “ tüp bebek tedavisine uygun “ olduklarını gösteren bir rapor almaları ve bu raporu da tedavi olacakları tüp bebek merkezine götürmeleri gerekir.

Sağlık kurumundan rapor alan hastaların bağlı oldukları kurum, tüp bebek tedavisi masraflarının 1.120 TL civarındaki bir bölümünü karşılayabilmektedir. Tüp bebek uygulamasının gerçekleşmesinin ardından tüp bebek tedavisi için alınan uygunluk raporu ile bağlı oldukları kuruma bildirilerek, kurumun karşılamış olduğu miktar adaylara iade edilir. Baba adayında sperm bulunamaması halinde ve bu sebep ile de cerrahi bir operasyona gerek duyulmamış ise, uygulamanın ücreti gene kısmi bir şekilde adayın bağlı olduğu kurum tarafından iade edilir. Tedavi sırasında kullanılan ilaçların fiyatları ise, anne adayı tedavi sırasında ilaç kullanmış ise, ilaç raporu ile bağlı olunan kuruma gidilerek ilaç ücretinin %80 kadarlık bir miktarını aynı şekilde iade alabilirler.

5 ) SGK nın tüp bebek maliyetini karşılaması için aradığı koşullar nelerdir?

Uygulanan tıbbi tedavilerin ardından, normal şekillerde çocuk sahibi olamadığının ve yalnızca yardımcı üreme tedavi yöntemleri sayesinde hamilelik elde edilebileceğine ilişkin sağlık kurulu raporu alınması.

 • Anne adayının, 23 yaşını doldurmuş, ancak 40 yaşından gün almamış olması
 • Tedavinin uygulandığı merkezin Sağlık Kurumu ile sözleşmesinin bulunması,
 • En az 5 senedir genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması
 • Son 3 sene içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun kurum ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulları tarafından belgelenmesi, ispatlanması

Gibi şartlar yerine getirilir ve kuruluşlardan istenen raporlar alınırsa, tedavi maliyetinin bir kısmının karşılanması mümkün olabilir.

Paylaş:
Siz Yorumlayın Doktorumuz Cevaplasın
Benzer Yazılar