Tüp Bebek Tedavisinde Boş Folikül Sendromu

Paylaş:

boş folikül sendromu

1 ) Boş folikül sendromu nedir? Neler yapmak gerekir?

Kontrollü tüp bebek aşamalarından biri olan yumurtalıkların uyarılması yapıldıktan sonra, normal folikül gelişimi olmasına rağmen, birden çok yıkama yapıldığı halde foliküllerden yumurta elde edilememesi durumuna, boş folikül sendromu (BFS) denir.

Yapılan bütün tüp bebek tedavilerinin yaklaşık %0,5 ile %2 oranında bu duruma rastlanmaktadır. BFS daha çok bağımsız vakalar halinde olması ile beraber, sık sık ve üst üste nüks ettiği durumlar da rastlanmaktadır.

Tüp bebekte LH salgısının yerine, human chorionic gonadotropin (hCG) uygulanır. Bunun yumurtlama gerçekleşmeden önce, folikülün içinde gelişen süreç üzerinde 2 adet önemli etkisi vardır. hCG, mayoz bölünmenin kaldığı yerden devam etmesi ile beraber, yumurtanın gelişimini tetikler. Aynı oranda bir başka önemli görevi de, bağ dokusunun yumuşamasını gerçekleştirerek, yumurta kümülüs kompleksinin folikül duvarından ayrılmasına yardımcı olmaktır. Yumurta kümülüs kütlesi, daha çok foliküler sıvının içerisine düşerek, yumurta toplama işlemi sırasında aspire edilir. Herhangi bir nedenden dolayı, hCG nin bu görevini gerçekleştirememesi halinde, yumurta kümülüs kompleksi folikül duvarına sım sıkı bir şekilde tutunmaya devam eder. Aspire edilen foliküler, sıvının içinde bulunmaz. Daha çok BFS’nun altında yatan mekanizma budur. Genel olarak bu, hCg’nin biyolojik yetersizlik olmamasından veya bulunan hCG’nin yetersiz biyolojik aktivitesi sebebi ile meydana gelir.

hCG’nin doğru olmayan zamanlaması veya yapılan hCG’nin etkisini kaybetmiş olması sebebi ile karaciğerden hızlı bir şekilde atılması da, bunun meydana gelme sebeplerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Daha çok, ileri yumurtalık yaşlanması bulunan kadınlardaki sağlıklı olmayan yumurta gelişimi, gerekli miktarda hCG’ye karşın, gelişmiş yumurtalarda bulunan biyolojik anomaliler ve genetik etkenler de, olası etyolojik sebepler olarak ifade edilmiştir.

2 ) Boş folikül sendromu için çözümler nelerdir?

1. Uygulanacak hCG’nin uygun koşullarda muhafaza edildiğinden, doğru dozda ve doğru zamanda uygulandığından emin olmak: Uygulama esnasında yapılması gereken ilk şey hCG’nin seri numarasını kontrol edilmesi, doğru saklanıp saklanmamasına bakılması ve doğru dozda ve zamanda uygulanıp uygulanmadığının tespit edilmesidir.

2. İdrarda hCG ölçümü: İdrar sayesinde gerçekleştirilen hassas bir hamilelik testi ile beraber, hCG ölçümü gerçekleştirilir. Negatif bir sonuç ile karşılaşılması durumunda, bu hal biyolojik yetersizlikten, ilacın uygulanmamış olmasından veya uygulanmış olan bu ilacın muhafaza koşullarında bir hata olmasından kaynaklanabilir.

3. Yumurta toplama işlemi sırasında kurtarmak: Bu durumda BFS’nun tüp bebek uzmanı ve embryolog tarafından fark edilmesi ve bu iki uzmanın uygulama yapması sırasında birbirleri ile kontak halinde olması, ikinci yumurtalığa geçmeden önce uygulamanın yapıldığı yumurtalıktan en az bir adet yumurta toplandığından emin olmaları, oldukça önemlidir.

3 ) Çözüm alternatifleri nelerdir?

  • Çiftlere boş folikül sendromunun çözülebilir, düzeltilebilir bir durum olduğu muhakkak bildirilmelidir.
  • Bir yumurtalıktan yumurta toplanamaz ise, idrarda hCG düzeyi araştırılmalı ve idrarda bulunamaması durumunda da, yeniden hCG yapılmasının ardından yumurta toplama adımına karar vererek, diğer yumurtalıktan yumurta toplanmalı.
  • hCG nin biyolojik olarak yeterli olmaması halinde, farklı bir seriden hCG yapılmalı veya bir başka hCG tipine başvurulmalıdır.
  • Kan değerlerinde hCG seviyesinin normal değerlerde çıkması durumunda, farklı bir hCG çeşidi uygulanmalı veya antagonist protokole geçilmeli ve endojen LH salgısının tetiklenmesi amacı ile GnRH agonisti uygulanmalıdır.
Paylaş:
Siz Yorumlayın Doktorumuz Cevaplasın
Benzer Yazılar