Tüp bebek ve İnfertilite Tedavisi - Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu

Varikosel Belirtileri Nelerdir?

Toplardamarlarin iç bölümünde kan dolaşımını düzenleyen kapakçıklar fonksiyonlarını kaybetmiştir, bu sebeple kanı boşaltamazlar. Testisten çıkan toplar damarların aşırı ve anormal olarak genişlemiş olması, testiste ısı etkisi ve beslenme bozukluğu neticesi sperm üreten hücreleri toksik çeşitli maddelerle karşı karşıya bırakır. Maddeler testis içinde etki yaratır bu sebeple de sperm oluşumu kötü etkilenir. Çoğunlukla 20-30 yaşlarında ve bekarlarda meydana gelir. Skrotum derisinde, kıvrımlı varisleşmiş damarlar ortaya çıkar. Çoğu hastada herhangi bir yakınma meydana gelmez. Çeşitli vakalarda ise ağrı duyulabilir. İhtiyaç halinde ameliyatla varisler çıkartılabilir. Varikoselin kısırlık sebepleri arasında oldukça önemli bir etkendir.

Spermatik toplardamarlann (ersuyu kordonu toplardamarlaıının) genişlemesiyle meydana gelir. Başka hastalıklar toplardamarlarda yukarıya doğru kan akımının önlendiği ve özellikle sol böbrekte tümörün sebep olduğu semptomatik (belirtisel) varikoselden farklı olmaktadır. Hastalık genellikle sol tarafta ortaya çıkar. Bacaklarda ortaya çıkan varislerde olduğu gibi, toplardamar dokusundaki hatalı oluşumun sonrasında ortaya çıkar.

Hastalık çoğunlukla pleksus pampiniformisin (ersuyu kordonu toplardamar ağı) ön grubuna yer eder. Daha çok sol tarafta görülmesinin sebebi, bu taraftaki spermatik toplardamarın sağ taraftakinden farklı olarak direkt olarak böbrek toplardamarına ağızlaşmasıdır. Burada herhangi bir kapakçık sistemi mevcut değildir. Kendi başına ağır bir hastalık olmayan varikosel, daha çok genç erkeklerde ortaya çıkar ve ayakta durarak iş yapan kişilerin karşı karşıya kaldığı bir meslek hastalığı olarak ün kazanmıştır.

Hareket esnasında ağrı ve ağırlık duyulur, hareketlerde zorlanma ortaya çıkar. Varikosel, teşhisi kolay konabilen bir sorundur. Hasta ayakta iken, er-bezi torbasının (skrotum) elle yoklanması esnasında yumuşak kıvamda, esnek ve ağrısız toplardamar paketleri ele gelir. Hasta yatar pozisyon aldığında ise bu belirtiler azalır. Söz konusu paketler genellikle skrotumun yüzeyel toplardamarlarının varisleriyle beraber yer alır. Tabloya ağrı, ağırlık hissi, hareketlerde zorlanma gibi fonksiyonel belirtiler eşlik eder. Hastalığın seyri ise değişkenlik gösterir.

Çeşitli olgularda hastalık çok hızlı biçimde kötüye gidebilir. Bazı durumlarda ise daha başlangıç döneminde iyi gidişli olabilir. Hastalığın gidişatına ve hastanın mesleğine göre uygun bir tedavi planı uygulanır. Varikoselin ilerlemeyen olgularında suspansuvarla (aşıcı bağ) erbezi torbasının yukarı kaldırılması yeterli gelir. Farklı olgularda ise cerrahi girişim tavsiye edilebilir.  Özellikle sperm sayısının ve hareketinin olumsuz etkilendiği durumlarda cerrahi girişim mutlaka gereklidir. Aksi durumda kısırlık meydana gelebilir. Erbezinde önemli ölçüde hasar ortaya çıkar ve bunun ardından cerrahi girişimin faydası olmaz. Bu sebeple erken cerrahi girişim tavsiye edilir.

Varikosel Her Zaman Kısırlığa Neden Olur mu?

Tam anlamıyla döl verebilen varikoselli erkek hastalar bulunabilir. Ancak çocuğu olmayan hastaların büyük bir kısmında varikoselin olduğu gözlenmiş ve bunun cerrahi müdahalelerle çıkarılmasının ardından döllenme sıvısının (ersuyu) yapısında bir düzelme meydana gelmiştir; yani döllenme için yeterli sayıda spermin oluştuğu saptanmıştır.

Doğumsal Olmayan Varikosel Olguları Mevcut mudur?

Sağ testiste bir varikosel meydana geldiğinde, çoğunlukla yakın zamanda ortaya çıkan ve yukarıdan aşağıya toplardamar akımını önleyen bir bozukluk olduğu neticesine varılır. Bunun sebebi sağ testiste doğumsal varikosellerin oldukça ender görülmesidir. Doğumsal olmayan varikosele spermatik toplardamarın (ersuyu kordronu top-ladaman) alt anatoplardamara döküldüğü bölümde bir tıkanmaya yol açar. Alt anatoplardamardaki tıkanma başlı basma damarsal sebeplerden kaynaklanabilir. Öte yandan böbrekteki kanser hücrelerinin böbrek toplardamarına ve alt anatoplardamara yayılmasıyla ya da kanserli kütlenin damara baskı yapmasıyla da ortaya çıkabilir. Yakın zamanda ortaya çıkan her varikosel durumunda, Özellikle varikosel sağ taraftaysa urografı (İdrar yollan radyografisi) çekilmelidir. Bu sayede hastalığın ikincil sebepleri giderilmiş olur.

Varikosel Niçin Testis Lezyonlarına Sebep Olur?

Varikosel İç spermatik toplardamarda kanın geri kaçması sebebiyle erbezi torbasında kan toplanmasına sebep olur ve bir ısı artışına yol açar. Bu ısı artışı zararlı bir etkiye sebep olur. Bunun dışında böbreküstü bezlerinden gelen katekolaminler ve steroit hormonları gibi zehirli ürünlerin yukarıdan aşağıya akması testis dokusunda lezyonlara yol açabilir.

Doğumsal Varikosel Nasıl Tedavi Edilir?

Tıbbi tedavi sadece bozulmuş damarlanmanın kronik iltihaplanma ve ağrı gibi etkilerini azaltmak için fayda sağlar. Cerrahi tedavi ise spermatik toplardamarın bağlanması ve en yüksek noktadan kesilmesi ile böbreklerden spermatik toplardamara gelen kan akımının önlenmesine yardımcı olur. Bu sayede testisten geri kaçan toplardamar kanının atılması İçin başka bir yol açılır ve böbrek toplardamar kanının spermatik toplardamara geçişi önlenmiş olur. Cerrahi girişime sadece spermatik toplardamarlara akımın yan yollardan geçtiğinin deneylerle belirlenmesinin ardından başvurulur.

Tüp bebek